مرحله به مرحله کارشناسی خودرو


کارشناسی بدنه خودرو یکی از اساسی‌ترین و مهمترین بخش‌های کارشناسی خودرو به‌شمار می‌رود؛ چرا که هرگونه خوردگی، تغییر شکل یا دفرمه شدن، رنگ شدگی، تعویض و یا زنگ زدگی در قطعات، در تعیین قیمت خودرو تأثیر چشمگیری دارد. خودرویی که در یک تصادف، بدنه آن دچار مشکل و یا تغییر شکل شده است، دیگر از ایمنی و استحکام اولیه برخوردار نیست مگر اینکه بخش معیوب بطور کامل تعویض، نه تعمیر گردد. کارشناسی بدنه خودرو خود شامل سه بخش می‌شود:

1 – بررسی شاسی و ستون‌های خودرو

2 – بررسی رنگ شدگی بدنه خودرو

3- بررسی تعویض قطعات بدنه خودرو

1-1 کارشناسی شاسی و ستون‌ها

 خودرو 1 1024x550
مرور ادامه
Call Now Buttonتماس اعزام فوری کارشناس